Av.Alperen Erol

Hemen her türlü suçla yargılanan müvekkillerimizi temsil ediyoruz. Tutuklamadan, duruşmaya hatta haklarınızı savunmaya, itibarınızı korumaya ve cezai suçlamalarınızı mümkün olduğunca en uygun bir şekilde sonuçlandırmaya hazırız..

ANTALYA CEZA AVUKATI | EROL AVUKATLIK BÜROSU

Av.ALPEREN EROL

2009 yılında Avukat Alperen Erol tarafından Antalya Konyaaltında kurulmuştur. Antalya Merkez, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı ve Lara’da avukatlık hizmeti verdiğimiz bölgelerdir. Ayrıca Alanya Ağır Ceza, Manavgat Ağır Ceza ve Elmalı Ağır Ceza mahkemelerinde de duruşma yoğunluğumuzun olduğu adliyelerdir.Konum itibari ile Antalya merkez Konyaaltı bölgesinde faaliyet göstermekteyiz .
Çoğunluk olarak Ceza Hukuku,Ağır Ceza Hukuku, Tazminat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Borçlar Hukuku,İcra Hukuku, Miras Hukuku, Ticaret Hukuku sorunlarında vekillik hizmeti vermekteyiz.

Av.Alperen EROL

Ceza Hukuku uzmanlığı ile, Antalya başta olmak üzere, İstanbul, Ankara,Eskişehir,Bursa, Yalova, Düzce, Adapazarı, Bilecik, Zonguldak, Tekirdağ ve Bolu gibi illerinin yanında tüm Türkiye’ye hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Antalya Ağır Ceza Avukatı

+ Örgütlü suçlar,
+ Kasten adam öldürme,
+ Adam öldürmeye teşebbüs,
+ Uyuşturucu madde ticareti,
+ Kaçakçılık,
+ Cinsel istismar,
+ Taksirli ölüme sebebiyet verme(trafik kazası),
+ Nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık suçu,
+ Hırsızlık suçu, kasten silahla yaralama,
+ Güveni kötüye kullanma,
+ Örgütlü suçlar, cinsel taciz,
+ Kasten adam öldürme,
+ Uyuşturucu ticareti suçları,
+ Mali suçlar,
+ Nitelikli yağma,
+ (Trafik kazası)taksirli adam öldürme,

Ağır ceza avukatı ünvanı taşıyan Avukat Alperen Erol ilgilendiği davalar yukarıda sayılan suç tipleri ile sınırlı değildir. Ancak yukarıda belirtilen ağır ceza davaları nispeten daha yaygın şekilde işlendiğinden bunların listesi verilmiştir.

Ceza Avukatlığı ve Danışma hizmetleri sunan Erol Avukatlık Ofisimiz hukukun büyük alanında faaliyet göstermektedir. Antalya’da faaliyet gösteren Erol Avukatlık bürosu şahıs veya tüzel kişiliğe haiz müvekkilleri için profesyonel danışmanlık hizmeti vermekte ve çözümler üretmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ HAKKINDA

Ceza davaları diğer davalara oranla daha hassas ve kişinin tüm hayatını etkileyen çok önemli bir alandır. Bu yüzden atılacak her adım büyük önem arz etmektedir.

Ağır Ceza Mahkemesi ve asliye ceza mahkemesi görev alanına giren davalar, sanık müdafi ve müşteki vekili olunması, suç duyurusunda bulunma, tutuklama kararına itiraz, dolandırıcılık suçu, gasp, hırsızlık suçu, yaralama, güveni kötüye kullanma, örgütlü suçlar, uyuşturucu suçları, mal, suçlar, tehdit ve hakaret davaları..

İşçi alacaklarından doğan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai tazminatı işçi davaların yürütülmesi, işe iade davası, iş akdinin haklı nedenle feshi, ihtarname ve ibraname hazırlanması, ölümlü iş kazasından kaynaklı destekten yoksun kalma, maddi tazminat ve manevi tazminat davası, ölümlü iş kazasından kaynaklanan ceza davası..

Nitelikli hırsızlık, kasten yaralama, cinsel taciz, reşit olmayanla cinsel ilişki, vergi kaçakçılığı, ihaleye fesat karıştırma, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma, şantaj, parada sahtecilik, tefecilik, fuhuş, hırsızlık suçlamaları..
Mülkiyet hukukundan kaynaklı kamulaştırmasız el atma davaları, kamulaştırma davaları, bedel tespit davaları, tapu iptal ve tescil davaları, 2b kanunundan kaynaklı hak kayıplarının giderilmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin devamı süresince çıkan ihtilafların çözümü, ön alım davaları, ortaklığın giderilmesi davaları..

Boşanma davası, velayet, nafaka, boşanmada mal paylaşımı gibi aile hukuku sorunlarını; mirasta mal paylaşımı, muvazaa (mirastan mal kaçırma), mirasçının saklı payının ihlal edilmesi nedeniyle tenkis davası, mirasın reddi gibi miras hukuku davalarını; sözleşmenin düzenlenmesi, yenilenmesi ve feshi, alacak davaları…

Hukuki danışmanlık, hukuki sorunların çözümünde önemli bir işlev görmektedir. Avukatlar, gerçek ve tüzel kişilere ait tüm ihtilaf, dava ve işlemlerle ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verme yetkisini haizdir. Özellikle İstanbul avukatları, hukuki danışma ve vekaleten yapılan işler olmak üzere iki farklı biçimde mesleki faaliyet icra etmektedir.
TCK Madde 1 ve Gerekçesi

TCK Madde 1 ve Gerekçesi

Ceza Kanununun amacı             Madde 1- (*) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve…
5237 Sayılı TÜRK CEZA KANUNU (TCK)

5237 Sayılı TÜRK CEZA KANUNU (TCK)

TÜRK CEZA KANUNU (1)                      Kanun Numarası            : 5237                      Kabul Tarihi                   : 26/9/2004                      Yayımlandığı…
Bilişim suçları ve cezaları

Bilişim suçları ve cezaları

BİLİŞİM SUÇLARI NELERDİR? Bilişim suçları, Türk Ceza Kanunu “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında ele alınmıştır. Bilişim suçlarını…
Alacaklının Temerrüdü

Alacaklının Temerrüdü

Alacaklının temerrüdü çoğunlukla alacaklının borçlunun yerine getirmesi gereken edimi gerçekleştirmesine imkan sağlamaması olarak karşımıza çıkmaktadır….
1 2 3 6
Başa dön