Logo

İŞ HUKUKU DAVALARI

İş Hukuku Avukatı Antalya Ceza Avukatı Avukatı Alperen Erol

İŞ HUKUKU DAVALARI

Sanayilerin gelişmesi ve günümüzde çok önemli bir yere gelmesi ile beraber işçi işveren ilişkileri öne çıkmış, kapitalizmin getirisiyle beraber maddi olanağı düşük olan işçiler ezilmeye, hakları yenmeye başlanmıştır. Toplumsal barışı sağlamaya adanan hukuk mekanizmaları da bu olayın önüne geçmek için işçileri kanunla korumak, işçi – işveren ilişkilerinin kapsamını belirlemek ve hukuki bir zemin yaratmak amacı ile yasalar çıkarılmıştır. Ülkemizde ise İş Kanunu işçiyi koruyan yapısı ile dikkat çekmekte ve iş davaları da buna göre şekillenmektedir. Nitekim bugün görülmüş ve görülen davaların büyük bir çoğunluğu işçiler lehine sonuçlanmaktadır. Gerek İş Mahkemeleri gerekse de Yüksek Mahkeme içtihatlarıyla işçi lehine hüküm vermekte çekinmemektedir. Antalya İş Hukuku Avukatı Alperen Erol İş Hukuku geniş kapsamlı bir yapıya sahip olup davalarının büyük bir çoğunluğu;

  • İşçi Maaş, Kıdem ve İhbar Tazminatı,
  • İşe İade,
  • İş Kazaları Sonrası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı,
  • İşçi Hizmet Tespiti,
  • Yurtdışı Borçlanmalar ve Çalışmanın Tespiti,
  • Yurtdışı İşe Giriş Tarihinin Türkiye’de Geçerli Sayılması

Antalya İş Hukuku Avukatı Alperen Erol